Advocatuur

De advocatuurlijke tak van Van Rappard / Van Rooij richt zich op het ondernemingsrecht in brede zin. Hieronder vallen ondernemingsrechtelijke advisering, fusies en overnames contractenrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheid.

Van Rappard / Van Rooij procedeert, contracteert en adviseert. Een unieke combinatie binnen de advocatuur.

Economie

Advocatuur kan niet bedreven worden zonder een gedegen economische kennis. Van Rappard / Van Rooij heeft die betreffende kennis in huis waardoor de juridische aspecten van uw onderneming en uw procedures nog beter gewaarborgd kunnen worden.

Opleidingen

Van Rappard / Van Rooij is betrokken bij de beroepsopleiding advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten als docent burgerlijk procesrecht. Van Rappard / Van Rooij geeft cursussen en lezingen en coacht startende ondernemers.

Van Rappard / Van Rooij geeft veel presentaties aan Nederlanders die zich willen vestigen in Zweden alsmede Zweedse bedrijven die zaken willen doen met Nederland. Van Rappard / Van Rooij beheerst de Zweedse taal vloeiend.

Van Rappard / Van Rooij publiceert regelmatig.