Rechtsbijstandverzekering?

Rechtsbijstandverzekering en vrije advocaatkeuze

Mocht u een rechtsbijstandverzekering hebben dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze. Dit betekent dat ingeval van een juridische procedure u niet verplicht bent om uw zaak te laten behandelen door een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar of een door hen aangewezen advocaat, maar de mogelijkheid heeft om de advocaat te kiezen die u wenst. De rechtsbijstandverzekering kan zich hier niet tegen verzetten.

Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandsverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de €25.000). Dat kan nu niet meer.

Verschillende rechtsbijstandsverzekeraars werpen drempels op als hun verzekerde zelf een advocaat kiest terwijl deze niet verplicht is. Externe hulp is namelijk doorgaans duurder dan de inzet van eigen juridische medewerkers.. Externe kosten mogen echter niet zodanig worden ingeperkt dat de verzekerde eigenlijk niet meer kan kiezen.

U mag als verzekerde niet op eigen houtje een advocaat inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar anders worden de kosten niet vergoed. Toestemming vragen is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag het recht op een eigen advocaat niet weigeren. Hij mag wel grenzen stellen aan de vergoeding.

Wannéér een procedure gevoerd moet worden, is aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Deze kan besluiten geen procedure te voeren, terwijl u dat als verzekerde wel wilt. In die situatie is het mogelijk een beroep te doen op de geschillenregeling. Deze staat in de polisvoorwaarden.
De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Het advies van deze derde dient te worden opgevolgd.

Kort en goed, heeft u een rechtsbijstandverzekering dan kunnen afhankelijk van de individuele zaak de advocaatkosten onder de verzekering worden gebracht.