James Murray werd in 1980 op de Nederlandse Antillen veroordeeld tot een levenslange straf. Meerdere gratieverzoeken werden sinds 1999 afgewezen. Pas toen Murray terminaal ziek werd, kreeg hij alsnog gratie. Op 26 november 2014 overleed hij aan de gevolgen van kanker.
Het ontbreken van psychische hulp was volgens het Hof een van de redenen dat de kans op vrijlating klein bleef. Volgens het Hof is de levenslange celstraf van Murray een inhumane straf gebleken, mede als gevolg van een gebrek aan psychische begeleiding.
Het arrest Murray tegen Nederland is een belangrijke uitspraak, Het Hof heeft zich er nu over uitgelaten dat “levenslangen” met een geestelijke stoornis of psychische aandoening in staat gesteld moeten worden hiervoor behandeld te worden, juist om de kans op recidive te verminderen. Daardoor wordt de kans vergroot om op termijn terug te keren in de vrije samenleving. In zoverre is deze uitspraak baanbrekend.
Regeringspartijen VVD en PvdA spraken begin deze maand af dat na 25 jaar een ‘toetsmoment’ moet komen waarbij wordt gekeken of iemand kan terugkeren in de samenleving. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) stuurt de Tweede Kamer binnenkort een brief over de toekomst van de levenslange gevangenisstraf, meldt zijn woordvoerder